04.20.24, 00:36
0 Товары - 0.00 руб.
В корзину

Для сообщений:

...woodyk2010@yandex.ru

Заказать курсовую, диплом, ВКР по ТО и ремонту автомобилей

Заказать работу по гуманитарному предмету

HyundaiAutoAstana ЖШС-де көлік құралдарының ІЖҚ ағымды жөндеуді жетілдіру

 
460 | (0) |

Старая цена: 0.00 руб.
2000.00 руб.


 • Дипломдық жобаның мақсаты: «HyundaiAutoAstana» ЖШС-де көлік құралдарының ІЖҚ ағымды жөндеуді жетілдіру.

  Автокөліктік кәсіпорындарды жобалауда маңызды бөлігі - келесі кезеңдерден тұрады:

  1. Өндірістік бағдарламаны есептеу үшін мәліметтерді таңдау және негіздеу;
  2. Өндірістік бағдарламаны, жұмыс көлемін және жұмыскерлер санын есептеу;
  3. Өндірістікк зоналардың, аумақтардың, қоймалардың технологиялық есептемесі;
  4. Іштен жану қозғалтқышының ағымды жөндеуді жетілдіру, стенд енгізу;
  5. Кәсіпорында жүргізілетін жұмыстардың еңбек қауіпсіздігін жоғарлату. Кәсіпорында міндетті түрде еңбек пен қоршаған ортаны қорғау бойынша іс- шаралар қарастырылады.

  Жобаның экономикалық есептерін орындау.

  Кез- келген ұйымдық- техникалық, технологиялық және жобалық шешімдер ТҚС жұмыс көрсеткіштерін жақсартуға бағытталу керек. Оны енгізу кезінде кез-келген жақсы әсерді беру керек.

  Жобаның бірінші бөлімінде «Астана көлік компаниясы»-ның техникалық- экономикалық сараламасы берілген.

  Екінші бөлімде жобаланып отырған ТҚС техникалық- экономикалық есебі жүргізілген, автоорталықтың ауданы, барлық жұмыстың еңбек сыйымдылығы есептеліп, атқарылатын жұмысқа сәйкес жабдықтар таңдалды. Ең тиімді техникалық- экономикалық көрсеткіштер таңдалды және оларға сәйкес автоорталықтың, жасалған корпустардың, ағымдағы жөндеу жұмыстарының аймақтарының негізгі жоспары жасалынды.

  Үшінші бөлімде негізгі жабдықтарға қосымша ретінде двигательдерді бөлшектеп- құрастыру стендінің конструкциясы ұсынылып, әзірленді. Стендке көтергіш гидравликалық кран енгізілген. Ол атқарылатын жұмыстың сапасын арттырады, сонымен қатар, двигательді бөлшектеп- құрастыруға жұмсалатын уақытты азайтып, техникалық қызмет көрсету станциясы жұмысына оң әсер береді.

  Төртінші бөлімде ТҚС қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды дамыту үшін іс- шаралар әзірленді, сонымен қатар, құрылғылардың қауіпті аймақтарын саралау жұмыстары және оларды жою бойынша іс- шаралар жобаланды.

  Бесінші бөлімде қоршаған ортаны қорғау бойынша іс- шаралар қарастырылды. Алтыншы бөлімде экономикалық нәтиже және жаңа автоорталық құрылысының өтелу мерзімі есептелді. ТҚС учаскелерінің және бекеттерінің еңбек ақыларына, салынған салықтарына және жалпы кірісіне есеп жүргізілді.

  Мазмұны

  Нормативтік сілтемелер 7

  Қысқартулар 8

  КІРІСПЕ 9

  1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ 11

  • 1.1 «Hyndai Avto» автоорталығының өндірістік қызметін саралау, автоорта-лықтың орналасқан жері және оған қысқаша сипаттама 11
  • 1.1.2 Hyndai сервистік учаскелері 11
  • 1.1.3 Шанақтау жұмыстарының учаскесі 12
  • 1.1.4 Автожуғыш 12
  • 1.1.5 Автосалон 12
  • 1.1.6 Комерциялық бөлім 12
  • 1.1.7 Автоорталық жұмысының негізгі көрсеткіштері 13
  • 1.1.8 Автокөліктерге көрсетілетін ТҚ және ТЖЖ технологиялық үрдістерін ұй-ымдастыру 17
  • 1.1.9 Автокөліктерге көрсетілетін ТҚ және ТЖЖ жұмыстарын ұйымдастыру 18

  1.2 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 25

  • 1.2.1 Жобаланған автоорталықтың негізгі көрсеткіштерін есептеу 25
  • 1.2.2 Бастапқы деректер 26
  • 1.2.3 ТҚС бір жылдық жұмыс көлемін анықтау 26
  • 1.2.4 Қосымша жұмыстар мен өзіндік қызмет жасау жұмыстарының жылдық көлемі 28
  • 1.2.5 Өндірістік жұмыскерлер санын есептеу 29
  • 1.2.6 Өндірістік үй-жай ауданын есептеу 32
  • 1.2.7 ТҚ және ТЖ аймақтарының ауданын есептеу 33
  • 1.2.8 Диагностикалау аймағы ауданын есептеу 33
  • 1.2.9 Майлау жұмыстары аймағының ауданын есептеу 33
  • 1.2.10 Жуу жұмыстары бекетінің ауданын есептеу 33
  • 1.2.11 Автокөлікті кептіру бекетінің ауданын есептеу 34
  • 1.2.12 Тежеуіштерді реттеу бойынша аймақ ауданын есептеу 34
  • 1.2.13 Электр жабдықтары мен қоректендіру жүйесі құралдарын жөндеу және қызмет көрсету аймағының ауданын есептеу 34
  • 1.2.14 Дөңгелек жөндеу жұмыстары аймағының ауданын есептеу 34
  • 1.2.15 Шанақтау жұмыстары аймағының ауданын есептеу 34
  • 1.2.16 Доңғалақ бұрыштарын орнату бойынша жұмыстарды реттеу аймағының ауданын есептеу 35
  • 1.2.8 Диагностикалау аймағы ауданын есептеу 36
  • 1.2.9 Майлау жұмыстары аймағының ауданын есептеу 36
  • 1.2.10 Жуу жұмыстары бекетінің ауданын есептеу 37
  • 1.2.11 Автокөлікті кептіру бекетінің ауданын есептеу 37
  • 1.2.12 Тежеуіштерді реттеу бойынша аймақ ауданын есептеу 37
  • 1.2.13 Электр жабдықтары мен қоректендіру жүйесі құралдарын жөндеу және қызмет көрсету аймағының ауданын есептеу 37
  • 1.2.14 Дөңгелек жөндеу жұмыстары аймағының ауданын есептеу 38
  • 1.2.15 Шанақтау жұмыстары аймағының ауданын есептеу 38
  • 1.2.16 Доңғалақ бұрыштарын орнату бойынша жұмыстарды реттеу аймағының ауданын есептеу 38
  • 1.2.17 Сырлау жұмыстары аймағының ауданын есептеу 38
  • 1.2.18 Түс қағаздар жұмыстары аймағының ауданын есептеу 39
  • 1.2.19 Техникалық қызмет пен жөндеу жұмыстарынан кейінгі бақылау аймағының ауданын есептеу 39
  • 1.2.20 Қойма үй-жайының ауданын есептеу 39
  • 1.2.21 Автокөліктерді сақтау аймағы ауданын есептеу 40
  • 1.2.22 Қосалқы үй-жайлар ауданын есептеу 41
  • 1.2.23 Автоорталықтың өндірістік ғимараты 45
  • 1.2.24 Ағымдық жөндеу аймағы 46
  • 1.3 ҚҰРАСТЫРУ БӨЛІМІ 48
  • 1.3.1 Іштен жану қозғалтқышын бөлшектеп жинауға арналған стендке талдау 48
  • 1.3.2 Іштен жану қозғалтқышын бөлшектеп жинайтын стендтің беріктік есептері 48
  • 1.3.3 Иін тіректерінің беріктігінің есептері 52
  • 1.3.4 Осьті кесу есебі 54
  • 1.3.5 Айлабұйымды жинау кездегі келесі талаптарды орындау керек 55

  2 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 56

  • 2.1 Көліктерді жөндегенде, еңбек жағдайын және қауіпсіздігін талдау 57
  • 2.2 Көліктерді жөндеу кезінде, еңбек қауіпсіздігі мен жағдайын жақсартуға арналған ұсыныстар 59
  • 2.3 Ұсынылған конструкцияны пайдаланғанда болатын қауіпті аймақтардан сақтану шаралары 60
  • 2.4 Қызмет көрсетуге және пайдалануға арналған техникалық қауіпсіздік нұсқауы 61

  3 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 64

  • 3.1 Көлік мекемелерінің экологияға зияны, және оны алдын алу шарасы 68
  • 3.2 Қоршаған ортаны ластау көзқарасынан ТҚК-1 аймағының жұмысын суреттеу 73
  • 3.3 ТҚК станциясының қоршаған ортаны қорғау шаралары 74
  • 3.4 «Hyndai Avto» мекемесіндегі қоршаған ортаға келтірілген зияндарды азайту немесе тоқтату жолдары 75

  4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 77

  • 4.1 Жобадағы автоорталықтың шаруашылық қызметінің жоспары 77
  • 4.2 Жобалынатын бөлімше мен айлабұйым жайлы мағлұмат 79
  • 4.3 Енгізудің экономикалық тиімділігінің есебі 80
  • 4.4 «Hyndai Avto» автоорталығының жобасын экономикалық негіздеу 81
  • 4.5 Еңбек өнімділігін есептеу 82
  • 4.6 Жалақы қорын есептеу 83
  • 4.7 Шығын есептеу 84
  • 4.8 Қаржылық нәтижені есептеу 86

  ҚОРЫТЫНДЫ 88

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 89

  ҚОСЫМША

 • Формат чертежа
  Программа
  Компас v5.11
  Формат листа
  А1
 • Отзыв

Основное

Все чертежи представлены в ознакомительных целях и не нарушают авторских прав.

Сообщество ВК

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru