05.20.24, 09:16
0 Товары - 0.00 руб.
В корзину

Для сообщений:

...woodyk2010@yandex.ru

Заказать курсовую, диплом, ВКР по ТО и ремонту автомобилей

Заказать работу по гуманитарному предмету

Талдықорған қаласында автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен ағымды жөндеу станциясының жобасы

 
524 | (0) |

Старая цена: 0.00 руб.
2000.00 руб.


 • Кез келген ұйымдық-техникалық, технологиялық және жобалық шешімдер ТҚКС жұмыс көрсеткіштерін жақсартуға бағытталып оны айқындау керек. Оны енгізу кезінде барлық жағдайлар қарастыру керек және нәтижелі әсер беру керек.

  Бұл жобаның бірінші бөлімінде Талдықорған қаласында автокөлік иелеріне ТҚКС жобалау оның техникалық экономикалық есебін есептеліп, станцияның ауданын, барлық жұмыстың еңбек сыйымдылығын есептеп, атқарылатын жұмысқа сай жабдықтар тандалды, осыларға сәйкес аймақтар дайындалып ағымды жөндеу мен техникалық қызмет жұмыстарының жоспарлары жасалынды. Таңдалған жабдықтарға сай қосымша ретінде шиналарды бөлшектеумен құрастыру стендінің конструкциясы ұсынылып, әзірдленді. Стендке

  Екінші бөлімде ТҚКС қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғауды дамыту үшін іс шаралар әзірленді, сонымен қатар, құрылғылардың қауіпті аймақтарын саралау жұмыстарын және оларды жою бойынша іш шаралар жобаланды. Үшіншіт бөлімінде қоршаған ортаны қорғау және тәбиғатты сақтау оған бөлінетін зиянды қалдықтар мөлшерін азайту бойынша іс шаралар қарастырылып бір шара жұмыстар атқарылды.

  Төртінші бөлімде экономикалық нәтиже және жаңа станцияның құрлысының қаражатымен өтелу мерзімі есептелді. ТҚКС аймақтары және бекеттерінің еңбек ақыларын, салынған салықтар және жалпы кіріс есебі жұргізілді.

  Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау әр мекеменің міндеті. Аталған шараларды жүзеге асыру экологияны сақтап қалуға үлесін қосады. Жобаланып жатқан «Жетісу ТҚКС» өндірісіндегі қоршаған ортаға әсер ететін факторларға ТҚКС да қоршаған ортаны қорғау тек түрлі қоқысты жинау және зиянды затарды дұрыс жою ғана емес, ол жалпы экологиялық нормаларды сақтап, оларды орындау.

  Қазіргі кезде адамзат қоғамы табиғат ресурстарын үлкен көлемде қолдану және қоршаған орта жағдайының күрт төмендеу мәселесі тіреліп отыр. Осыған орай осы бөлімде, экологиялық жағдайды сақтауға шаралар қолданып отыр.

  Берілген бөлімде кәсіпорынның қаржылық есебі (қаржылық көрсеткіштерге жататындар – пайда, рентабельділік және өз құнын қайтару уақыты), жалақы есебі және жалпы шыындар мөлшері есептелді. Есепті қорыта келе, ТҚКС өз құнын ақтау мерзімі 1.4 жыл, таза жылдық табыс 9960298 мың мың теңгені, сонымен қатар, рентабельділігі 69% мөлшерін құрады.

  Мазмұны

  Нормативтік сілтемелер 8

  Қысқартулар 9

  Кіріспе 10

  1 Негізгі бөлім 14

  • 1.1.1 Талдықорған қаласындағы техникалық қызмет көрсету мен ағымды жөндеу станциясын жобалау, қызмет көрсетудің қысқаша сипаттамасы 14
  • 1.1.2 ТҚКС орталығы 15
  • 1.1.3 Сервистік участкілері 15
  • 1.1.4 Автожуғыш бөлімі 16
  • 1.1.5 Қосалқы бөлшектер 17
  • 1.1.6 ТҚКС жұмысының негізгі көрсеткіштері 17
  • 1.1.7 Автокөліктерге көрсетілген ТҚ және АЖ технологиялық үрдістерін ұйымдастыру 20
  • 1.2 Технологиялық бөлім 22
  • 1.2.1 Технологиялық үрдістің ұйымдастыру 22
  • 1.2.2 ТҚ және жеңіл көліктерді жөндеу жүйесінің құрлымы 22
  • 1.2.3 Автокөліктерге сатар алдындағы дайындықтарды дайындау 23
  • 1.2.4 Автокөліктерге сервистік кепілдік қызмет көрсету 24
  • 1.2.4.1 ТҚКС технологиялық үрдісінің сызбасы 26
  • 1.2.5 Жобаланатын станцияның негізгі көрсеткіштерін есептеу 28
  • 1.2.5.1 ТҚКС технологиялық есептеу 28
  • 1.2.5.2 Бастапқы деректер 29
  • 1.2.5.3 ТҚКС бір жылдық жұмыс көлемін анықтау 30
  • 1.2.5.4 Қосымша жұмыстармен өзіндік жұмыстардың жылдық көлемі 32
  • 1.2.5.5 Өндірістік жұмыскерлер санын есептеу 33
  • 1.2.5.6 Бекеттер саны мен автокөлік орындарын санын есептеу 37
  • 1.2.6 ТҚС жабдықтары мен құрал саймандарын талдау 38
  • 1.2.7 Аймақ ауданын есептеу 38
  • 1.2.7.1 Өндірістік аймақтардың ауданын есептеу 39
  • 1.2.7.2 ТҚ және АЖ аймақтарының ауданын есептеу 40
  • 1.2.7.3 Майлау жұмыстары аймағының ауданын есептеу 41
  • 1.2.7.4 Жуу жұмыстары бекетінің ауданын есептеу 41
  • 1.2.7.5 Электр жабдықтары мен қоректендіру жүйесінің құралдарын жөндеу және қызмет көрсету аймағын есептеу 41
  • 1.2.7.6 Дөңгелек жөндеу жұмыстары аймағының ауданын есептеу 42
  • 1.2.7.7 Доңғалақ бұрыштарын орнату бойынша жұмыстарды реттеу аймағының ауданын есептеу 42
  • 1.2.7.8 Сырлау жұмыстары аймағының ауданын есептеу 42
  • 1.2.7.9 Техникалық қызметпен жөндеу жұмыстарынан кейінгі бақлау аймағының ауданын есептеу 42
  • 1.2.8 Қойма аумағының ауданын есептеу 43
  • 1.2.9 Автокөліктерді сақтау аймағының ауданын есептеу 44
  • 1.2.10 Қосалқы аймағының ауданын есептеу 44
  • 1.2.11 «ЖЕТІСУ» ТҚКС бас жоспары 48
  • 1.2.12 Станцияның өндірістік ғимараты 48
  • 1.2.12.1 Өндірістік ғимарат конструкциясы 49
  • 1.2.13 Ағымды жөндеу аймағы 51
  • 1.3 Айлабұйым құрастыру 53
  • 1.3.1 Айлабұйымның мақсатымен құрлымы 53
  • 1.3.2 Гидроцилиндірді таңдау 54
  • 1.3.3.1 Штоктың көлденең қимасын есептеу 55
  • 1.3.3.2 Штокқа түсетін жүктемені есептеу 55
  • 1.3.3.3 Штоктың сығылуын есептеу 56
  • 1.3.4 Дәнекерлеу тігісінің рұқсат етілген кернеуін есептеу 57
  • 1.3.4.1 Дәнекерлеу тігісінің алаңын есептеу 57
  • 1.3.4.2 Дәнекерлеу тігісі гидроцилиндрдің сырғамен корпкстың бекітілуін есептеу 58
  • 1.3.5 Гидравликалық сорғының параметірін есептеу 59
  • 1.3.6 Электр қозғалтқышының параметрлерін есептейміз 60
  • 1.3.7 Саусақ табандардың иілуін есептеу 61

  2 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 63

  • 2.1 Қазақстандағы еңбек кодексі және еңбек жағдайына шолу 63
  • 2.2 «Жетісу» ТҚКС-ның еңбек қауіпсіздігі мен еңбек жағдайын талдау 65
  • 2.3 ТҚК кезінде жұмыстарды орындау кезінде орын алатын қауіпті жағдайлар 66
  • 2.4 ТҚК ғимаратта жасанды жарықтандыру есебі 69
  • 2.5 Шиналарды бөлшектеу мен құрастыру стендінің жұмыс істеу кезіндегі қауіпі нұсқаулық 72

  3 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 76

  • 3.1 Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқық негіздері 76
  • 3.2 Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі 77
  • 3.3 Еліміздің қауыпсіздік концепциясы 2007-2017 жылдардағы 80
  • 3.4 Атмосфераны автомобиль көлігі бөліп шығатын зиянды заттардың ластауы 83
  • 3.5 «Жетісу» мекемесіндегі қоршаған ортаға келтірілетін зияндарды азайту немесе тоқтату жолдары 84

  4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 89

  • 4.1 Экономиканың мәні мен сипатты 89
  • 4.2 Жобаланатын айлабұйым жайлы мағлұмат 92
  • 4.3 Экономикалық тиімділігінің енгізудің есебі 94
  • 4.4 «Жетісу» ТҚКС-ның жобасының экономикалық негіздеу 95
  • 4.5 Еңбектің өнімділігін есептеу 96
  • 4.6 Еңбекақы қорын есептеу 98
  • 4.7 Шығындарды есептеу 100
  • 4.8 Қаржылық нәтижені есептеу 102

  Қортынды 105

  Пайдаланылған әдибеттер тізімі 106

  Қосымша

 • Формат чертежа
  Программа
  Компас v5.11
  Формат листа
  А1
 • Отзыв

Основное

Все чертежи представлены в ознакомительных целях и не нарушают авторских прав.

Сообщество ВК

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru